Praktisch

Praktische informatie

Heb je een specifieke zorg nodig, hulp bij dagelijkse activiteiten, begeleiding of ondersteuning? Thuisverpleging Vanthuyne Kurt uit Ichtegem is er voor jou. We kijken samen met jou, je familie en artsen hoe we je het beste kunnen helpen. Mijn diensten kunnen meteen opgestart worden. Ook in het weekend en op feestdagen kan je op me rekenen.

  

De nodige premies waar je recht op hebt worden door mij aangevraagd (Vlaamse zorgverzekering, incontinentiepremie, palliatieve premies, lokale premies zoals de thuiszorgpremie via O.C.M.W., tegemoetkoming voor hulpmiddelen via bijlage 81, …). De facturatie gebeurt trouwens rechtstreeks via de mutualiteit (derdebetalersregeling)

  

Wat heb je nodig:

  • Voorschrift arts voor alle verpleegkundige zorgen, met uitzondering voor hulp bij het wassen en aankleden.
  • 1 klever van de mutualiteit